Bambaşka bir uygulama geliştirme deneyimi.

Düşük Maliyet

Netigma ile uygulama geliştirmek işletmenize her anlamda önemli maliyet avantajları sağlar. İş birimlerinde çalışan kullanıcılar bile Netigma ile, hem de çok hızlı bir şekilde yazılım geliştirebildikleri için süreçteki iş gücü ve maliyeti asgari seviyeye inecektir. Ayrıca, yazılımcılar oldukça pahalı insan kaynaklarıdır ve iyi bir yazılımcı bulmak da oldukça zordur. Uygulama modüllerinin önemli bir kısmı Netigma ile kod yazmadan geliştirilebileceğinden yazılımcı kaynağı da daha karmaşık problemleri çözmeye yönelik olarak çok daha verimli kullanılabilir.

Geliştirme Hızı

Netigma ile uygulama geliştirmek konvansiyonel yazılım geliştirme yöntemlerinden çok daha hızlıdır. Geleneksel yöntemlerle, uygulamayı kullanamaya başlamak haftalar, hatta bazan aylar sürebilir. Ancak eğer bir Netigma kullanıcısıysanız uygulamanızı günler için kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kolay Bakım

The maintenance of applications developed with Netigma is also quite easy. Thanks to Netigma's superior capabilities, not only change requirements resulting from business processes, but also actions to be taken for eliminating the errors can be quickly completed.

Kalifiye Yazılımcı İhtiyacının Azalması

Yazılım geliştirme süreçlerinin baş aktörleri yazılımcılardır. Öte yandan, günümüzde bütün dünyada çok ciddi bir kalifiye yazılımcı açığı bulunmaktadır ve bu açığın giderek büyüyeceği öngörülmektedir.  Bu da yazılım geliştirme maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Bir diğer önemli problem de yazılımcıların sıklıkla iş değiştirmeleridir. Sektörel bilgileri edinen yazılımcıların işi bırakmaları işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Dolayısıyla yazılımcılara bağımlı olmak işletmeler için her zaman çok risklidir. Netigma ile iş birimlerindeki kullanıcıların da uygulama geliştirebiliyor olmaları hem yazılım geliştirme maliyetlerini aşağı çekecek hem de yazılımcılara olan bağımlılığı azaltacaktır.

Birimler Arası İş Birliğinin ve Verimliliğin Artması

Netigma yalnızca IT ya da yazılım birimleri tarafından değil aksine belki daha çok iş birimleri tarafından kullanılmaktadır. Hatta teknik iş birimlerinin sadece kompleks sorunların çözülmesi aşasında devreye girmesi yeterli olabilmektedir. Hem iş birimlerini hem de teknik birimler Netigma ile aynı iş ihtiyacı için paralel olarak çalışabilirler. Bu iş birliği verimliliği kayda değer şekilde arttıracaktır.

Kolay Değişiklik Yönetimi ve Kurumsal Çevikliğin Artması

Netigma sayesinde değişen iş ihtiyaçlarının doğurduğu yazılım gereksinimleri çok daha hızlı karşılanabilecek ve kurumlar, bu sayede, çok daha çevik bir yapıya kavuşabileceklerdir. Dolayısıyla pazarda rekabet avantajı elde etme imkânı da elde edilmiş olacaklardır.

Daha İyi Müşteri Deneyimi

Netigma, işletmelerin geleneksel yazılım geliştirme yöntemleriyle harcadıkları zamandan büyük bir tasarruf sağlamalarına imkân tanıyacaktır. Bu sayede, işletmeler asıl ilgilenmeleri gereken şeye, yani müşterilerine daha fazla odaklanabileceklerdir. Bu da işletmelere çok daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamaları için önemli bir fırsat sunacaktır.

Daha Hızlı Dijital Dönüşüm

Günümüzün en popüler kavramlarından biri de dijital dönüşümdür. Yeterince hızlı dönüşemeyen kurumların ayakta kalması pek de mümkün değildir. Dijital dönüşüm sayesinde süreçlerin hızlandırılması ve kontrol altına alınması mümkündür. Ayrıca mümkün olan süreçlerin otomatize edilmesi de önemli bir zaman ve verimlilik kazancı sağlayacaktır. Yazılım olmadan dijital dönüşüm düşünülemeyeceği için yazılımların geliştirilme hızı dijital dönüşüm hızında doğrudan belirleyici olacaktır. Bu anlamda, Netigma sayesinde uygulamalarınızı çok daha çabuk geliştirebilecek ve dijital dönüşüm sürecini de hızlandırabileceksiniz. Özetle, çok daha verimli şekilde çalışabileceksiniz.

Güncellik

Yazılım geliştirme yöntemleri hızla gelişirken trendleri ve yeni teknolojileri takip etmek, özellikle mevcut iş yükleri düşünüldüğünde pek mümkün olmayabilmektedir. Netigma ise yeni teknolojilerin getirdiği yenilikleri destekleyecek şekilde sürekli olarak güncellenir ve kullanımınıza sunulur.  Bu sayede işletmenizin yazılım altyapıları da sürekli güncel kalmış olur.

Yazılımlarda Daha Az Hata

Netigma tüm testlerden başarıyla geçmiş, yüzlerce projede kullanılmış bir uygulama geliştirme platformudur. Dolayısıyla Netigma ile geliştirilen uygulamalarda hata çıkma ihtimali çok düşüktür. Uygulamaların hatasız olması durumunda hem süreçler sorunsuz olarak işler hem de teknik personeller hataları gidermek için zaman harcamak zorunda kalmazlar.

Sürekli Yenilenme

Netigma ile, iş birimlerinin yazılım ihtiyaçlarının geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı karşılanabilmesi kurumun daha çevik işlemesine imkân vermektedir. Kurum kültüründeki bu tip bir vizyon değişikliği çalışanları değişime ve yeniliğe daha açık hale getirecek ve bu anlamdaki motivasyonlarını da artıracaktır. Bu sayede hayata geçirilemeyen iş fikirleri de yeniden değerlendirilecektir.

Gölge IT Risklerinde Azalma

İşletmeler, IT ve yazılım birimlerinin üzerlerindeki aşırı yük sebebiyle  zaman zaman üçüncü parti çözümlere ya da palyatif yöntemlere başvurabilmektedirler. Ancak bu tip çözümler, şirket içi IT politikalarının esnetilmesi, çeşitli güvenlik açıklarının oluşturulması, yedekleme ve bakım süreçlerinin aksatılması gibi pek çok probleme sebep olabilmektedir. İş uygulamalarının asgari düzeyde iş yükü yaratan Netgima ile geliştirilmesi IT birimlerinin işlerinin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla "Gölge IT" ihtiyaçlarının ve buna bağlı risklerin ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır.